Remix - MYDŁO AN 0,5 ltr do dezynfekcji rąk

Producent:

Antybakteryjne mydło do higienicznej dezynfekcji rąk w przemyśle spożywczym i zakładach opieki zdrowotnej. 

9,00 zł netto

Więcej informacji

Preparat REMIX-MYDŁO AN wykazuje wymagane właściwości jako środek do higienicznego mycia rąk stosowany jednokrotnie w ilości 2 ml na zmoczone ręce w czasie mycia 30 s. Czas ten odpowiada, jak wynika z praktyki, dwukrotnemu powtórzeniu czynności wzorcowych (załącznik A do PN-EN 1499) standardowej procedury mycia rąk. Po umyciu ręce spłukać wodą pitną i wysuszyć ręcznikiem jednorazowym. Preparat skuteczny wobec: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa. Wykazuje również podstawowe działanie grzybobójcze wg PN- EN 1275. Substancja czynna: triclosan 100 g preparatu zawiera: 1,0 g triclosanu. Preparat posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2069/04 na obrót produktem biobójczym. produkt dostępny w opakowaniach 0,5 i 3 ltr.